Våren 2022

Etter coronapause ble det gradvis åpning etter nyttår for par, og fra 1. mars har det vært full gjenåpniing.

Dansekvelder hver tirsdag på Musikkens hus.

Kurs for «litt øvet» kl 18.30 -20.00. Sosialdans kl 20.00-21.00, med gjennomgåelse av ny eller gammel tur.

Vi fortsetter tirsdagene ut mai (unntatt 17.mai), og starter trolig igjen i slutten av august.

Det planlegges mulig oppstart av begynnerkurs til høsten, hvis det er interesse for det.

Se også vår facebookside.

Høsten 2021

Etter lang coronapause er klubben i gang igjen fra september 2021.

Opplegget for høsten blir: Hver torsdag på Musikkens hus

kl 18.30 Litt øvet kurs. 4 par er med.

Kl 20.00: Sosialdans med gjennomgang av en tur.

Det blir også lørdagskurs med Else og André 3 lørdager i løpet av høsten.

Se også Risør swingklubbs facebookside.

Høsten 2019

Etter en tid på sparebluss i swingklubben  med sosialdans, noen lørdagskurs og ingen begynnerkurs, prøver vi med økt aktivitet denne høsten.

Fra torsdag 5. september kl 19 satser vi på å starte et nytt begynnerkurs i Lindy hop. Dette fortsetter hver torsdag til samme tid frem til jul, og varer 1 time, med muligheter for videre øving ut i påfølgende sosialdans. Kurset koster Kr 300.- pr deltaker og inkluderer medlemskap i Risør swingklubb frem til nyttår. Marit og Bernt Erik er instruktører på dette begynnerkurset.  Ved spørsmål ring tlf 9182 8819 (etter kl 18 eller i helger) eller bruk hjemmesiden på facebook.

Sosialdansen starter torsdag 15.september  kl 20 og fortsetter også frem til jul. Denne høsten kommer vi til å prøve oppfrisking av gamle turer, og kanskje også litt nye turer. Dette blir mellom kl 20.30 og 21, og ansvar for dette kommer til å gå på rundgang blant noen av de som har vært lenge i klubben.

Også denne høsten blir det lørdagskurs med Else og André, for de som har danset Lindy hop en stund. Foreløpig er ikke hvilke lørdager fastlagt ennå, men det blir trolig  en lørdag i måneden frem til jul. Nærmere beskjed på facebook.

Vi planlegger også danseweekend på Park hotell Sandefjord 25.-27.10.

Alle kurs og sosialdanser foregår på Musikkens hus i Risør.

Se også Risør swingklubbs facebook side (@risorswing)

 

 

 

Høsten 2017

Kursene starter tirsdag 19.september med følgende fordeling:
kl 19.00 Nybegynnerkurs
kl 20.00 Litt øvet/øvet kurs
kl 21.00  Sosialdans (slutter kl 22.00)

Dette opplegget fortsetter hele høsten til 12.desember, bortsett fra høstferien (uke 40).
Alle kurs er på Musikkens hus.
Vi håper på at det blir mange folk på begynnerkurset i høst og vi merker en viss interesse fra flere hold.

Litt øvet/øvet kurset passer for de som har fulgt noen kurs med Lindy Hop før.
Else og Andre (Skjellum) er stadig inspirerende kursledere.

Kurset koster fortsatt Kr 300.- pr person for hele semesteret.

Medlemskap i Risør swingklubb med adgang til sosialdanser, turer og arrangementer er Kr 100. pr år.

Risør swingklubb drar på den årlige høstturen til Strømstad helgen 20.-22. oktober.

Følg også med på Risør swingklubbs facebookside, som oppdateres fortløpende.

 

Våren 2017

Kursene for første halvår blir som følger med oppstart torsdag 26.01 og videre hver torsdag ut april, med unntak av 23.02 (vinterferie) og 14.04 (påskeferie):

kl 19-20 Litt øvet Lindy Hop

kl 21-22 Øvet Balboa (med mulig overgang til Lindy Hop etterhvert)

kl 20-21 blir det som vanlig sosialdans

Det er planlagt årsmøte 16.03 kl 20.

Det blir ikke Skjærgårdsswing i år, men det jobbes med mulig internt helgekurs i mai eller juni.

Alle kurs er på Musikkens hus og eminente instruktører som vanlig Else og André Skjellum.

 

Høsten 2016

Opplegget for høsten  er klart og kursene på torsdagene har vært i gang en stund nå:

kl 19 litt øvet

kl 20 sosialdans for alle

kl 21 øvet

Det er bra deltakelse på kursene.

Fra 18.10 starter også et nybegynnerkurs på tirsdager fra kl 19-20.

Hvis det blir minst 4 par satser vi på at dette kurset går 8 tirsdager frem mot jul.

Helgen 14-16.10 er planlagt for den årvisse turen til Strømstad, med spesialkurs.

Else og André er som vanlig utrettelige og inspirerende instruktører.

2016

Kursopplegget vinter/vår 2016

Risør swingklubb danser swingformen Lindy Hop på Musikkens hus i Risør.

Begynnerkurs (2) starter torsdag 21.01 kl 19, varer i 1 time og går rett over i sosialdans den neste timen, hvor vi kan øve videre på det vi har lært på kurset.

Kurset fortsetter hver torsdag ut april, til sammen 13 ganger (unntatt vinterferie og påske).

Det passer både for de som har gjennomgått begynnerkurs nå i høst, eller tidligere. Men også de som ikke har danset før kan ha utbytte av å være med.

Instruktører er som før Else og André Skjellum.

Kurset koster Kr 300.- pr person. I tillegg anbefaler vi medlemskap i swingklubben på kr 100.- som gjelder for ett år og gir adgang til sosialdansen.

Høsten 2015

Så er vi i gang igjen. I høst blir det dans i Musikkens hus på torsdager.

Sosialdansen starter torsdag  20.08 kl 20.30.

Øvet kurs i Lindy Hop starter 03.09. kl 21.

Begynnerkurs i Lindy Hop starter 10.09 og fortsetter hver torsdag (bortsett fra i høstferien) 13 ganger frem til jul.

Tidspunktet for begynnerkurset er kl 19 og fortsetter i sosialdans (øving) fra kl 20.

Våre dyktige og utrettelige instruktører, Else og André Skjellum, fortsetter å lede alle kurs.

 

Klubben arrangerer tur til Strømstad helgen 23.-25. oktober med kurs og kos.